Chức năng SD Master trên máy cắt dây Accutex

Chức năng SD Master trên máy cắt dây Accutex

Giới thiệu tính năng SD Master trên máy cắt dây Accutex.

Chức năng SD Master trên máy cắt dây Accutex được xây dựng trên modul xả giúp ổn định dòng điện gia công.

Độ chính xác lặp lại cao bằng phương pháp áp dụng cùng 1 chế độ cắt trên nhiều máy khác nhau. Tính nhất quán giúp nâng cao chất lượng hàng gia công và đơn giản hóa quy trình quản lý.

Cắt tốc độ cao bằng chức năng SD Master trên máy cắt dây Accutex với nguồn điện xả ổn định, giúp ổn định quá trình cắt, đặc biệt trên gia công cắt dây tốc độ cao.

Bằng cách gia công cắt dây 100 lỗ 6mm liên tục trên máy cắt dây Accutex. Độ chính xác lên tới 94.45% các chi tiết gia công đều nằm trong dung sai: +/- 1.5µ

Danh sách so sánh
Xem kết quả
X